12.08.2004

AldisUdris

Skumjas ir dievišķas. Skumjas valda uz visiem universa troņiem, un pats kroņu kronis tika veidots no ērkšķiem. Ir daudz grāmatu, kas runā par līdzjūtību bēdās, bet ir tikai viena, kas apsola laimi pārbaudījumos, un par prieku uzskata to, ka krītam dažādās nelaimēs – lai tādā veidā mēs varētu tikt savienoti lielajā ciešanu sadraudzībā, kuras galva ir miesā nākušais Dieva Dēls, un caur kuru glābšanas cīņa tiek vesta pretī triumfālai uzvarai pār ļauno. Ja mēs ciešam kopā ar Viņu, mēs arī valdīsim ar Viņu.