12.05.2020.

Ieva

Redzi savu atspulgu tajās daudzajās svētībās, kuras saņem tagad, nevis dažās nelaimēs, kuras piedzīvoji pagātnē.