11.10.2002

AldisUdris

Visdaiļrunīgāko un visskaistāko lūgšanu izsaka rokas, kas ir gatavas dziedēt un svētīt. Visaugstākā pielūgsmes forma ir nesavtīga kristīga kalpošana. Visaug–stāko slavu rada to soļu skaņa, kas dodas uzmeklēt pazudušos un bezspēcīgos.