11.08.2020.

Glorija

Bagāts nav tas, kuram daudz pieder, bet gan tas, kuram pietiek ar to, kas tam pieder.