10.12.23.

Glorija

Gudra dzīvošana ir nepaļauties uz savu prātu, bet censties saprast un paklausīt Dieva prātam.