10.12.2002

AldisUdris

Advents ir klusuma, klusēšanas laiks. Tas nozīmē apkluspārdomābūt vienatnē ar savām ilgām, cerībām, saprasto un nesaprastun ar Dievu. Lai saprastu jaunkas nāk. Lai dzirdētu jaunu vārdu, ko Dievs tieši tev grib pasacīt. Lai ļautu Dievam sevi apdāvināt. Un lai pēc klusēšanas katrs izrunātais vārds būtu ar citu saturu un jēgu. Tāpēc Advents bieži vien var darīt cilvēku mēmu, apklusināt. Taču tas ir auglīgs mēmums, jo tas ved pie sastapšanās ar Dieva izrunāto vārdu Kristū. Advents aicina būt uzmanīgiem pret Dievu. Jo lai varētu Dievu dzirdēViņā klausīties, pašam jāapklust.