10.12.2019.

Ieva

Nelūdz Dievam, lai Viņš vada tavus soļus, ja nevēlies kustināt savas kājas.