10.11.2008

AldisUdris

Dievs, svētī manu lūgšanu.
Iemāci man katrā notikumā saskatīt Tavu gribu
un dod man spēku to izpildīt.
Aizslēdz manas lūpas tukšiem un ļauniem vārdiem
un atturi manu roku no ļaunas rīcības.
Ja notiek nelaime, dod spēku
uzņemt to bez izmisuma.
Par labestības avotu dari mani visiem,
ar ko šodien satikšos.
Es pateicos Tev, Kungs, par dvēseli,
par visu, kas man ir apkārt:
par tuvajiem un tālajiem,
par debesīm un zemi.
Un pāri visam – par Tavu
visu dzīvu darošo mīlestību.
Dod man, Kungs, visu dienu Tevi atcerēties
un Tev pateikties. Āmen.