10.05.2004

AldisUdris

Dievs nemeklē kompromisus un Viņu nevajag pierunāt. Dievu nevar pārliecināt izmainīt Savu vārdu vai atbildēt uz savtīgu lūgšanu. Mūsu centienos atrast Dievu, patikt Viņam, veidot attiecības ar Viņu mums jāatceras, ka visām izmaiņām jānotiek mūsos. “Jo es esmu Tas Kungs un Es nepārveidojos.” (Maleahija 3:6) Mums ir jāmainās atbilstoši Dieva skaidri izteiktajiem principiem; mums jādzīvo saskaņā ar Viņa atklāto gribu, un Viņa bezgalīgais spēks kļūs darbīgs mūsos, kā tas parādīts evaņģēlijā – patiesības rakstos.