1.07.2010

AldisUdris

Parasti mēs sākam pirmo fizikas kursu ar diskutējamiem jautājumiem – “kāpēc” un “kā”? Un tūlīt liekam studentiem saprast, ka zinātnei nav atbilžu uz visiem jautājumiem. Zinātne nevar vispār atbildēt uz jautājumu “kāpēc”? Tā tikai atbild uz jautājumu “kā”? Kāpēc darbojas Zemes pievilkšanas spēks? Neviens zinātnieks nevar atbildēt uz šo jautājumu. Es nedomāju, ka attiecībā uz to mēs šodien zinātu par matu vairāk nekā 50 gadus atpakaļ.