1.07.2005

AldisUdris

Dievs nav jāsistematizē un jāizprot – tā ir neticīgo nodarbošanās. Dievam ir jāklausa, Viņš ir jāpielūdz. Man bieži vien ir ienākusi prātā doma, ka gudram teologam vajadzētu izpārdot savas teoloģijas grāmatas un par iegūto naudu nopirkt teleskopu, lai raudzītos zvaigznēs un klusētu. Viens šāds vakars liktu ikvienam atzīt savu patieso neziņu blakus gaismas Tēvam un pārdzīvot to, ko pārdzīvoja Ījabs: “Un Ījabs atbildēja tam Kungam un sacīja: “Redzi, es esmu visai niecīgs, ko lai es Tev atbildu? Es uzlieku roku savai mutei.”” (Ījaba gr. 40:3–4) (..) Es nesaku, ka zināšanas ir mazsvarīgas. Zināšanas, kuras ved pie dzīvības, ir bezgala būtiskas, bet, ja zināšanas aizstāj dzīvo Kristu, tās pārvēršas par lāstu. (..) Zināšanu alkas bieži vien attur mūs no lūgšanām, jo ir daudz vieglāk dzīties pēc zināšanām, nekā lūgšanā dzīties pēc Dieva.