1.05.2012

AldisUdris

Nekam citam pasaulē nav nozīmes – tikai mīlestībai. Tādu mīlestību Jēzus juta pret cilvēci, tā bija tik dižena, ka pagrieza pasauli un mainīja vēstures gaitu. Dzīvodams vientuļnieka dzīvi, Jēzus panāca to, ko nespēja ne ķēniņi, ne armijas vai impērijas.