08.10.2019.

Ieva

Tas, kurš ir pilns prieka, sludina bez sludināšanas.