07.07.2020.

Glorija

Lai gan neviens cilvēks nevar atgriezties dzīves sākumā,
ikviens var sākt no jauna tur, kur viņš atrodas, un pilnībā
izmainīt to, kāds būs viņa dzīves noslēgums.