07.04.2020.

Glorija

Dažreiz Dievs neatrisina problēmu uzreiz vai nemaina situāciju uzreiz, jo Viņš vēlas mainīt tavu sirdi.