05.11.19.

Ieva

Kārdināšanas pamatbūtība ir aicinājums būt neatkarīgam no Dieva.