05.11.2019.

Ieva

Kārdināšanas pamatbūtība ir aicinājums būt neatkarīgam no Dieva.