05.11.2019.

Glorija

Kārdināšanas pamatbūtība ir aicinājums būt neatkarīgam no Dieva.