04.09.2019.

Glorija

Kad kristietis skatās pagātnē, viņš vienmēr redz grēku piedošanu.