04.09.2019.

Ieva

Kad kristietis skatās pagātnē, viņš vienmēr redz grēku piedošanu.