02.02.2021.

Ieva

Tumsa nespēj aizdzīt tumsu; to spēj tikai gaisma.
Ienaids nespēj aizdzīt ienaidu; to spēj tikai mīlestība.