Covid-19 nespēja apturēt Laulāto kursu!

Ņemot vērā valstī ieviestos pulcēšanās ierobežojumus šī gada pavasarī un tomēr nenobīstoties no tiem, Matejā draudzē no 14. aprīļa līdz 2. jūnijam attālināti notika ilgi gaidītais Laulāto kurss. Pateicoties Dieva drošajai vadībai un paļāvībā uz Viņu, iecere par Laulāto kursu tika realizēta izmantojot brīnišķīgās mūsdienu tehnoloģiju iespējas.

Reizi nedēļā, tāpat kā jau aizvadītajos Laulāto kursos, pāri tikās viens ar otru, lai kopīgi klausītos lekcijas, pieredzes stāstus un aizraujošā veidā iepazītu viens otru tuvāk vai paskatītos uz savām attiecībām no cita skatupunkta. Šajā reizē tikšanās nevarēja notikt draudzes telpās, bet pāriem bija iespēja veidot sadraudzību pēc saviem ieskatiem un lekcijas dzirdēt un redzēt kopējā ekrānā savās dzīves vietās.

Varam pateikties Dievam, ka šādā izaicinājumu pilnā laikā pāru atsaucība bija liela un tik daudzi varēja saņemt svētības, ko caur lieliskiem lektoriem, atsaucīgiem vadītājiem un aizraujošiem uzdevumiem ikreiz var piedzīvot Laulāto kursā.

Šāda formāta Laulāto kurss noteikti bija ieguvums tiem, kas dzīvo ārpus Rīgas vai citu iemeslu dēļ nevar atrasties konkrētajā laikā draudzes telpās, daudziem šāds privāts formāts un pazīstama vide ļāva atvērties vairāk un runāt atklātāk. Šāds formāts šķita pieņemamāks arī tiem, kas vēl nav kristieši, bet kam rūp savas attiecības ar mīļoto cilvēku.

Tāpat dalībnieku aptauja rāda, ka liela daļa no viņiem arī pēc ierobežojumu atcelšanas labprāt dotu priekšroku šādam online formātam, kas nozīmē, ka ieguldītais darbs un enerģija ir bijis tā vērts un šī sarežģītā situācija ir izvērtusies par pozitīvu pieredzi gan dalībniekiem, gan organizatoriem!