10. janvāris

Lasījumi no Vilhelma Buša grāmatas “365 reizes Viņš”. Publicēts ar Luterisma mantojuma fonda atļauju.

9. janvāris

Lasījumi no Vilhelma Buša grāmatas “365 reizes Viņš”. Publicēts ar Luterisma mantojuma fonda atļauju.