27.03.2014

AldisUdris

Būtu pārspīlēti sacīt, ka neviens cilvēks neatrod Dievu, pirms viņa dzīvē neienāk ciešanas. Tomēr šāds pārspīlējums būtu pavisam neliels.

10.01.2014

AldisUdris

Pievienojot kaut ko Dieva žēlastībai, mēs vienmēr no tās atņemam.

26.11.2013

AldisUdris

Evaņģēlijs ir visdziļākais mierinājums, ko iespējams piedāvāt cilvēka sirdij.

5.11.2013

AldisUdris

Slikta evaņģelizācija saka: “Man ir taisnība, bet tev nē, un es vēlētos tev par to pastāstīt.”

21.10.2013

AldisUdris

Dievs mums vienmēr dod to, ko mēs būtu lūguši, ja mēs zinātu visu, ko zina Viņš.

26.08.2013

AldisUdris

Būt kristietim nenozīmē censties būt Dieva bērnam, bet būt Dieva bērnam.

5.06.2013

AldisUdris

Patiesais evaņģēlijs mums atklāj Dievu, kurš ir daudz svētāks nekā morālists spēj paciest, un daudz mīlošāks nekā relatīvists spēj iedomāties.

17.05.2013

AldisUdris

Pat tad, ja mūsu pašu grūtības ir lielas, mums joprojām vajadzētu kalpot. Jēzus mazgāja mācekļu kājas pa ceļam uz krustu.

22.04.2013

AldisUdris

Es esmu tik samaitāts, ka Jēzum bija jāmirst par mani, taču es esmu tik vērtīgs un mīlēts, ka Jēzus labprāt par mani nomira.

16.04.2013

AldisUdris

Pasaules problēma ir tajā, ka problēmu iemesli tiek meklēti ārpus grēka, un glābšana – ārpus Dieva.