4.06.2004

AldisUdris

Cilvēks domā: “Pasaules skaistākie un bagātīgākie ziedi dzīvo un iet bojā tuksnešos, neapdzīvotās zemēs un mūžamežos, kur neviena cilvēka acs tos neredz. Tie dzīvo savu dzīvi un novīst, un neviens nezina, ka tie vispār bijuši.” Tad viņš sarunājas ar puķēm un jautā: “Kam jūs ziedat un smaržojat? Jūs nekad nerotāsiet ne cilvēka mājokli, ne mirušā kapu. Neviens nebaudīs jūsu skaistumu … Read More