28.01.2005

AldisUdris

Pie Bībeles mēs griežamies ne ar vēlēšanos mācīties astrono– miju, ģeoloģiju vai ķīmiju. Pati pasaule ir dabas Bībele, Dieva kā Radītāja atklāsme mums. Pazemīgi un ar godbijību studējot dabas zinātnes un parādības, mēs kaut cik iepazīstamies ar Lielā Uzturētāja spēku. Un kā Dievs, redzamās pasaules Radītājs atklājas dabā, tāpat Dievs, neredzamā dievišķais Radītājs un Valdnieks atklāj mums pats sevi Bībelē.