28.01.2005

AldisUdris

Pie Bībeles mēs griežamies ne ar vēlēšanos mācīties astrono–
miju, ģeoloģiju vai ķīmiju. Pati pasaule ir dabas Bībele, Dieva kā
Radītāja atklāsme mums. Pazemīgi un ar godbijību studējot dabas
zinātnes un parādības, mēs kaut cik iepazīstamies ar Lielā
Uzturētāja spēku. Un kā Dievs, redzamās pasaules Radītājs
atklājas dabā, tāpat Dievs, neredzamā dievišķais Radītājs
un Valdnieks atklāj mums pats sevi Bībelē.