10.04.2007

AldisUdris

Lai cik ģeogrāfiski ierobežota Jēzus darbība būtu bijusi pirms Viņa nāves, Viņa apgalvojums, ka Viņš ir pasaules Pestītājs, tika ātri attaisnots tūlīt sekojošajās desmitgadēs. (..) Pirmie, kas Viņa vēsti pasludināja nejūdiem, bija nezināmi kristieši, kuri bez jebkādas noteiktas pilnvarošanas sāka šo labo vēsti līdzdalīt saviem pagānu kaimiņiem. Vieta, kur viņi sāka to darīt, bija Antiohija, svarīga pilsēta Sīrijas ziemeļu daļā. … Read More