Alfa kurss 2021

Alfa kurss ir vieta, kur vienkāršā un nepiespiestā atmosfērā tiek iepazīstināts ar kristietības pamatiem.
Uz Alfa kursu aicināts ikviens, kas vēlas uzzināt par kristīgo ticību, kas meklē, vēlas iedziļināties vai pieaugt savā ticībā.

Mateja Alfa kurss notiks no 2021. gada 12. janvāra līdz 30. martam Tevis izvēlētā vietā, jo tiksimies tiešsaistē!
Tās būs 12 otrdienas no 19.00 līdz 20.20, kā arī viena nedēļas nogale (norises laiki tiks precizēti).
Katrā tikšanās reizē notiks lekcija par konkrētu tēmu un diskusija mazajās grupās par dzirdēto.
Sarunām lietosim Zoom video zvanu platformu, kā arī WhatsApp sarakstes/video zvanus.

Lekcijas lasīs Mateja draudzes mācītāji un draudzes locekļi, kā arī uzaicināti viesi:
12. janvāris Alfa kursa ievada vakars.
19. janvāris Kas ir Jēzus?
26. janvāris Kāpēc Jēzus nomira?
2. februāris Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?
9. februāris Kāpēc un kā man jālūdz?
16. februāris Kāpēc un kā man būtu jālasa Bībele?
23. februāris Kā Dievs mūs vada?
28. februāris Alfas nedēļas nogale –
Kas ir Svētais Gars?
Ko Svētais Gars dara?
Kā es varu tapt Svētā Gara piepildīts?
2. marts Kā es varu pretoties ļaunumam?
9. marts Kāpēc un kā man stāstīt citiem?
16. marts Vai Dievs arī mūsdienās dziedina?
23. marts Kam man Baznīca?
30. marts Alfa kursa noslēguma vakars.

Reģistrējies: Ej.uz/Alfa2021

3 Comments on “Alfa kurss 2021”

  1. Labdien!
    Labprāt piedalītos Alfa kursā, tikai man ir jautājums: “Kad tad kurss notiks pirmdienās (kā rakstīts tekstā), vai otrdienās (kā ir reklāmas atēlā)?”.

    1. Dace, šogad Alfa notiks otrdienās. Paldies par vērīgo aci. Tūdaļ kļūdu izlabosim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *