7. janvāris

Lasījumi no Vilhelma Buša grāmatas “365 reizes Viņš”. Publicēts ar Luterisma mantojuma fonda atļauju.