40 DIENAS AR MĒRĶI

Lai

40 DIENAS AR MĒRĶI ir māceklības un evaņģēlija kurss, uz ko mūs ikvienu Baptistu draudžu jubilejas gadā aicina Latvijas Baptistu draudžu savienība.

Sešu nedēļu jeb 40 dienu garīgās izaugsmes kursa pamatā ir 5 biblisku cilvēka dzīves mērķu aplūkošana:

– Pielūgsme – Tu esi radīts par prieku Dievam;

– Sadraudzība – Tu esi radīts Dieva ģimenei;

– Pieaugšana – Tu esi radīts, lai kļūtu līdzīgs Kristum;

– Kalpošana – Tu esi radīts, lai kalpotu Dievam;

– Evaņģelizācija – Tu esi radīts noteiktam uzdevumam.

40 dienas ir laiks, kas Bībelē pieminēts vairākkārtīgi:

– Noa dzīve izmainījās, kad lietus bija lijis 40 dienas;

– Mozus dzīve pārvērtās un vairs nekad nebija tāda pati pēc 40 dienām, kas tika pavadītas Sinaja kalnā;

– Kristus pavadīja ļoti nozīmīgas 40 dienas tuksnesī pirms Savas kalpošanas sākuma;

– Mācekļi tika izmainīti, pavadot 40 dienas kopā ar Kristu pēc Viņa augšāmcelšanās.

Kurss sastāv no 3 daļām:

1. Kursa laikā katru svētdienu mācītājs svētrunā runā par vienu no Dieva pieciem nodomiem cilvēka dzīvei.

2. Kursa laikā katru dienu katrs dalībnieks individuāli lasa vienu no 40 nodaļām mācītāja Rika Vorena grāmatā „Mērķtiecīga dzīve”.

3. Kursa laikā reizi nedēļā dalībnieki satiekas diskusiju grupās, lai, izmantojot īpaši sagatavotu video uzrunu un diskusiju materiālus, kopīgi pārrunātu un diskutētu par lasīto un dzirdēto.

Kurss 40 DIENAS AR MĒRĶI ir īpašs laiks visai draudzei.

No vienas puses tas ir izaicinājums, bet no otras puses – bagātīgu svētību apsolījums. Izaicinājums tāpēc, ka tas liek ikvienam izvērtēt savas attiecības ar Dievu un apkārtējiem cilvēkiem. Svētību apsolījums, jo Dievs vēlas darīt Savu darbu un Viņš to darīs. Jūsu draudzei tā var būt iespēja būt vienotai kopīgā skatījumā, prātā un Garā.

Kurss domāts gan ilglaicīgiem draudzes locekļiem, kam ir interese par savas kristieša garīgās dzīves pilnveidošanu, gan ikvienam, kam ir interese par kristietību un vēlme to pilnvērtīgāk izprast un iepazīt. Tāpēc kurss ir veidots tā, lai būtu iespēja aicināt arī savus draugus, kolēģus, skolas biedrus un citus cilvēkus, kas izrāda interesi par kristietību.

Pārmaiņām vajadzīgs laiks. 40 dienas, kā mums rāda Bībele, ir laiks, kurā var notikt pārmaiņas cilvēka garīgajā un arī laicīgajā dzīvē.

Tāpēc mēs, Mateja draudze, aicinām tevi pievienoties mums šajā izaicinošajā, bet arī aizraujošajā un svētīgajā ceļā, ko veiksmi kopīgi, atbalstot, iedrošinot un iedvesmojot viens otru!

Mateja draudzē šādu kursu piedzīvojām tālajā 2005. gadā. Esam priecīgi, ka pēc tik ilga laika atkal varēsim vienoties šajā ceļā!

Šogad kursa sākums 4. oktobrī. Ja esi apņēmības pilns un vēlies piedalīties piesakies, rakstot uz matejs@matejs.lv vai aizpildot elektronisku pieteikuma formu ej.uz/40DienasArMerki