2021. gada dienas lasījumi – “365 reizes Viņš”.

2021. gadu iesāksim ar dienas lasījumiem no Vilhelma Buša grāmatas “365 reizes Viņš”.
“Savā ikdienā, pārdomājot Dieva vārdus, mēs iemācāmies “visu salikt pa plauktiņiem”. Un tas ir svarīgi, jo dzīvojam haosa, bezmērķības un apjukuma laikmetā. Dieva vārds sakārto mūsu dzīves, atklāj patiesās vērtības un piepilda mūsu dzīves ar jēgpilnu saturu. Novēlam lasītajam svētīgus meditācijas brīžus!”- Tā izskan Luterisma Mantojuma fonda vēlējums lasītājiem, uzsākot lasīt grāmatu “365 reizes Viņš”.
Vilhelma Buša grāmata ir meditācijas par Dieva vārdiem katrai dienai visa gada garumā, kurā lasītājs atradīs pārdomas par Dieva vārdu, kas saprotamā veidā ļaus dziļāk ielūkoties brīnišķīgos Dieva apsolījumos un palīdzēs izprast un pārdomāt arī sarežģītākas rakstu vietas. Tas ir lielisks veids, kā iesākt savu jauno dienu – iedziļināties Dieva vārdos un ar tiem pabarot savu dvēseli, jo, kā zināms, cilvēks nedzīvo no maizes vien.
Vilhelms Bušs bija pazīstams luterāņu jauniešu mācītājs. Nacionālsociālisma (Ādolfa Hitlera) laikā ieņēma bezkompromisa nostāju pret Trešā reiha ietekmi baznīcas dzīvē, tādēļ arī tika vairākas reizes arestēts un turēts ieslodzījumā. Tomēr pat nacisma laikā viņam izdevās savām Bībeles stundām pievērst 200 līdz 300 jauniešu.
Lai arī tavā ikdienā visa gada garumā šī uzticamā Dieva kalpa pārdomas no jauna ienes paļāvību uz Viņa neizmērojamo mīlestību un Viņa vārda spēku ikvienā situācijā!
Pateicība Luterisma mantojuma fondam par dalīšanos ar grāmatas elektronisko formātu, lai varam arī te, Mateja draudzē, iepazīstināt cilvēkus ar šo vērtīgo grāmatu.

2 Comments on “2021. gada dienas lasījumi – “365 reizes Viņš”.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *