1. janvāris


Lasījumi no Vilhelma Buša grāmatas “365 reizes Viņš”. Publicēts ar Luterisma mantojuma fonda atļauju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *