Svētki Mateja draudzei

Rīgas Mateja baptistu draudzē īpaša diena bija 15.aprīlis – svētki diviem draudzes kalpotājiem, līdz ar to arī visai draudzei. Šajā dienā par pilntiesīgu mācītāju tika ordinēts sludinātājs Edgars Deksnis un LBDS sludinātāja licenci saņēma Matīss Babrovskis.
Svētrunu sacīja mācītājs Dr.Ilmārs Hiršs, šajā svinīgajā dienā pārstāvot arī Latvijas Baptistu draudžu savienības vadību. Aizlūgumu par Matīsu un Elīnu Babrovskiem un Edgaru un Aneti Dekšņiem vadīja mācītājs Dr.Ilmārs Hiršs, mācītāji Ainars Purmalis, Ainars Baštiks un Mārtiņš Balodis. Sirsnīgās uzrunās abi kalpotāji pateicās par uzticību un apliecināja gatavību un savu nodošanos kalpot cilvēkiem, nesot tālāk uzticēto Dieva vēsti. Ar skanīgām dziesmām kalpoja draudzes vokālā grupa.
Matīss Babrovskis uzaudzis Mateja draudzes vidū, par draudzes locekli kļuvis 15 gadu vecumā. Jau drīz Matīss iesaistījās bērnu kalpošanā – vasaras Bībeles skolā un svētdienas skolā, pēc tam pusaudžu un jauniešu kalpošanā, vēlāk arī bija jauniešu darba vadītājs. Sadzirdot aicinājumu kalpot un saņemot atkārtotu uzaicinājumu, 2016.gadā Matīss uzsāka mācības Baltijas Pastorālajā institūtā. 2017.-2018.gads ir viņa prakses laiks Mateja draudzē, iesaistoties dažādās draudzes nozarēs, visvairāk jauniešu darbā. Ceturtdienu vakaru dievkalpojumos un to norisē, sniedzot atbildes uz klausītāju saņemtajiem jautājumiem, lielā mērā izjūtams Matīsa ieguldījums. Viņa sieva Elīna un meitiņa Emma ir atbalsts kalpošanā.
Edgars Deksnis Mateja draudzes lokā ir ne tik ilgu laiku – vairākus gadus. Viņa dzimtā pilsēta ir Liepāja, kur Edgars uzaudzis ārsta Egila Dekšņa ģimenē. Bērnība un pusaudža gadi pagājuši Liepājas Pāvila draudzē. Pabeidzot Baltijas Pastorālā institūta pirmā iesaukuma kursu, Edgars darbību uzsāka Pāvila draudzē mācītāja Mārtiņa Baloža vadībā. Īpašā Edgara Dekšņa kalpošanas joma vienmēr bijusi pusaudži un jaunieši. Edgars darbojies un joprojām darbojas ciešā saistībā ar FUSION misijas organizāciju, kura ar mūzikas aktivitāšu palīdzību sludina evaņģēliju jauniešiem – skolēniem un studentiem. Pēc vairākiem gadiem tika saklausīts aicinājums dibināt jaunu draudzi Rīgā, Iļģuciemā. Bet nu jau vairākus gadus Edgars ir Mateja cilvēks. Viņa un ģimenes rūpju lokā joprojām ir jaunu un aktīvu cilvēku garīgā aprūpe.
“Mēs iesim līdz” – kā visu solījums izskanēja dziesma dievkalpojuma noslēgumā. Lai Dievs svētī jaunos kalpotājus un draudzi, kopīgi sekojot Kristus aicinājumam.

Laima Dravniece