Matejam 152!

“Tā Kunga labā roka ir augstu pacelta,
Tā Kunga labā roka dara varenus darbus!”;
“Šī ir tā diena, ko Tas Kungs devis:
priecāsimies un līksmosimies šinī dienā!”
/Ps.118:16,24/

20. oktobrī ikviens sirsnīgā sadraudzībā aicināts atzīmēt Mateja draudzes 152.dzimšanas
dienu! Būt kopā Dieva dotajā namā – mūsu draudzes mājās; būt kopā sirdīs un lūgšanās,
domājot par lielo Dieva žēlastību, ko Viņš dāvājis tik daudziem jau kopš 1867.gada, kad draudze
veidota, un dāvā joprojām. Dieva dāvana ir neizmērojama savā mīlestībā! Tā Kunga labā roka ir
pār Mateju un dara varenus darbus!

Lai arī mēs katrs šajā skaistajā rudens laikā dāvinām Tam Kungam un ikvienam, ko Viņš
aicinājis savā draudzē, visdārgāko – savu sirdi. Caur kopīgu pateicību, lūgšanu, slavēšanu un
sadraudzību pēc dievkalpojuma iemantot priekpilnu sirdi, kas nes daudz svētību mūsu ikdienas
gaitās un nākamajā žēlastības gadā tepat Mateja draudzē.

Aicināti visi – gan tie, kas Mateja dzimšanas dienu piedzīvos pirmo reizi, gan tie, kas to
atzīmējuši jau iepriekš!

Svecītes nepūtīsim, bet kliņģeri gan ēdīsim un noteikti dziedāsim skaisto M. Dravnieka
sacerēto dziesmu Matejam:

Dzīve nav skatlogā ieslodzīts trauks,
Podnieka ripa pēc manis vēl sauks.
Ņem savās rokās un veidot, Kungs, sāc!
Es – māls.