ATBALSTI UKRAINAS KARĀ CIETUŠOS

“… Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu,
Es pasauli esmu uzvarējis!”
(Jņ. 16:33)

Tas, kas pašlaik notiek Ukrainā, mūs satrauc.
Nepaliec malā kā vērotājs, bet cīnies par Ukrainu lūgšanā!
Iedrošinām Tevi lūgt par Ukrainu un cilvēkiem Ukrainā, lai viņi rastu mieru Dievā. Lūgt par valdībām, lai tiktu pieņemti gudri lēmumi, kas neved uz plašāku karadarbību, bet veicina ātrāku tās izbeigšanu un iestājas par patiesību un taisnību.
Atcerēsimies Pāvila aicinājumu vēstulē tesaloniķiešiem: “Lūdziet Dievu bez mitēšanās.” (1. Tes. 5:15)

Kā atbalstīt Ukrainu un tās iedzīvotājus šajā laikā?

Aizlūgt

Katru vakaru (no 2. marta līdz 10. aprīlim) 19.00 Mateja baznīcā notiek Lūgšanu vakars par Ukrainu. Dziesmas, iedrošinājums aizlūgt, lūgšanas un sarunas. Pievienojies! Turpini lūgt par Ukrainu!

Ziedot

No 24. februāra līdz 6. aprīlim Mateja draudzes cilvēki saziedojuši 7300 eiro. Liels paldies ikvienam, kurš ziedo dievkalpojumu laikā un internetbankā! Turpini ziedot Ukrainai!

Atbalstīt ar ziedojumu

Šajā laikā, kad Ukrainā notiek karš, atbalsta projektos ieguldīti 1500 eiro, kas caur Pētera Eisāna vadīto labdarības organizāciju “Baltijas Globālā iniciatīva” tika izlietoti tik ļoti nepieciešamajai degvielai uz Ukrainas robežas, lai būtu iespējams nogādāt palīdzību tālāk kara skartajos reģionos.

Mateja draudzē saziedoto līdzekļu izlietojumu plāno tās valde un mācītāji. Vajadzības, iespējas un sadarbību koordinē Mateja draudzes valdes loceklis finanšu jautājumos Egīls Grigs. Par līdz šim saziedotajiem līdzekļiem sadarbībā ar Rīgas Jēzus evaņģēliski luterisko draudzi iegādātas veļas mašīnas un veļas pulveris, kas nogādāti slimnīcās Ukrainas pilsētās Čerkasā, Kijivā un Černihivā. Par šiem līdzekļiem iegādāts arī dators, kas nepieciešams darba vajadzībām kādai ukraiņu sievietei, kas šobrīd uzturas Latvijā.

Liels paldies ikvienam, kurš ir iesaistījies šajā atbalstā līdz šim! Katrs pienesums sniedz cerību ukraiņu tautai! Pievienojies! Ziedo savu laiku un spēkus!

Dot mājvietu

Arī Mateja draudzes ģimenes ir atvērušas savu namu durvis, uzņemot bēgļus no Ukrainas. Mums zināms, ka mājvietu bēgļiem pašlaik sniedz Viktors un Rozīte Saules, Matīss un Elīna Babrovski.

Ja arī tev ir šāda iespēja – sniegt mājvietu (uz laika posmu no 3 līdz 12 mēnešiem), bet nezini, kā labāk rīkoties, droši sazinies ar Mateja draudzes kanceleju, rakstot uz e-pastu matejs@matejs.lv, vai aizpildi pieteikuma anketu šeit: http://www.ej.uz/AtbalstsUkrainai

Ja tu jau esi iesaistīts šādas palīdzības sniegšanā, bet tev nepieciešams kāds atbalsts, dari mums to zināmu!

Sniegt emocionālu atbalstu

Tikpat ļoti, cik nepieciešams materiālais atbalsts, būtisks ir arī emocionālais atbalsts tiem ukraiņiem, kas saskārušies ar šausminošo kara pieredzi.

Mateja Bēbīšu skoliņā katru ceturtdienu pulcējas ukraiņu māmiņas kopā ar mazuļiem, lai pavadītu mierīgu laiku sarunās.

Tuvākajā laikā Mateja baznīca plāno nodrošināt profesionālu psiholoģisko atbalstu bēgļiem no Ukrainas.

Ieaicināt Kristus draudzē un dievkalpojumā

Arī patiesas attiecības ar Dievu ir būtisks stiprinājums grūtībās ikvienam. Daudzi ukraiņi ir pametuši ne tikai savas mājas, ģimenes un darbu, bet arī draudzi. Daļa ir zaudējuši ticību vai vēl to nav atraduši. Arī šeit mēs kā draudze varam kalpot un meklēt iespējas, kā stiprināt Ukrainas bēgļus ticībā.

Mācītājs Ainars Baštiks iniciējis kapelas izveidi un iekārtošanu Ukrainas bēgļu atbalsta centrā Rīgā, Kaļķu ielā 1, lai dotu ukraiņiem iespēju netraucēti lūgt Dievu, lasīt un arī saņemt mācītāja atbalstu. Esam priecīgi, ka kapelā var atrasties krēsli no Mateja baznīcas.

Pašlaik notiek darbs pie projekta, lai nodrošinātu dievkalpojuma tulkojumu krievu un angļu valodā, padarot to pieejamu un viesmīlīgu ikvienam šo valodu pratējam.

Piesakies sinhronā tulka (no latviešu uz krievu vai angļu valodu) kalpošanai! Ja tev ir uz sirds kalpot, tulkojot dievkalpojumus, raksti uz matejs@matejs.lv.

Aicini uz dievkalpojumu Mateja baznīcā katru svētdienu 9.30 un 11.30!