Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums kanālā “Rīga TV24”

“[..]Jēzus pats stājās viņu vidū un viņiem sacīja: “Miers ar jums!”
(Lūk.ev. 24:36)

Šogad Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojumi klātienē nenotika, tomēr ne mazāk līksmi un sirsnīgi mēs tikāmies attālināti. Viena no šādām iespējām bija televīzijas kanāla Rīga TV24 dievkalpojuma tiešraide no Mateja baznīcas 12. aprīlī 10.00 (ja nepaguvi noskatīties tiešraidi, tev ir iespēja redzēt ierakstu, piemēram, Mateja baznīcas Facebook vai Youtube lapā).

Šis dievkalpojums ir īpašs ar to, ka tajā piedalījās ne tikai Mateja draudzes mācītājs Ainars Baštiks, bet arī Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis un LBDS bīskaps Kaspars Šterns.

Šis ir īpašs gads arī ar to, ka tas iezīmē 160 gadus kopš baptistu kustības aizsākumiem Latvijā, un šāda dievkalpojuma forma ir unikāla un šādi aizvadīti Kristus augšāmcelšanās svētki līdz šim nav bijuši, tāpēc Edgars Mažis iedrošina: “Mums nav jāuztraucas, ka Dieva garam būtu problēma mūs uzrunāt arī tad, kad mēs skatāmies dievkalpojumu, neesot fiziski klātesoši baznīcā.”

Tāpat Kaspars Šterns svētrunā, runājot par mieru, ko Jēzus augšāmcelšanās dienā atstāj saviem mācekļiem un ikvienam no mums, atgādina: “Nav apstākļu, nav telpu, kur Jēzus nevarētu būt!”

Tāpēc paliksim Kristus mierā, rīkojoties gudri un saprātīgi, novērtējot iespējas, ko sniedz tehnoloģijas un redzot, kā Dieva spēks darbojas arī caur tām. Kristus ir dzīvs un klātesošs miera nesējs, lai kur tu būtu!