Atveseļošanās programma “Īsta brīvība”

Dzīve mūsdienu sabiedrībā paliek arvien fragmentārāka un temps arvien straujāks. Daudziem dzīve liekas sekla un tukša. Apreibināšanās, azartspēles, pornogrāfija, darbaholisms – tie ir mēģinājumi tikt galā ar dvēseles vientulību un dzīves sāpēm. Tie ir simptomi, bet problēmas sakne ir meklējama dziļāk.

Jēzus saka: “Kas dara grēku, ir grēka vergs.” (Jāņa 8:34.) Neviens no mums nav grēka neskarts vai imūns pret to. Grēka dēļ mēs ne tikai ievainojam sevi vai sāpinām citus, bet grēcīgā egoisma dēļ citi ievaino mūs un atstāj smagas rētas mūsu dzīvē. Katram cilvēkam ir nepieciešama dziedināšana un glābšana, lai mēs spētu piedzīvot patiesu brīvību. Maskas un paslēpes nelīdz, jo neviens vēl nekad nav aizbēdzis no savas ēnas. Cerība ir Jēzus apsolījumā: “Jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” (Jāņa 8:32.)

2012. gada 9. oktobrī Mateja draudze uzsāka atveseļošanās programmu ĪSTA BRĪVĪBA, kas var tev palīdzēt iegūt brīvību no dzīves sāpēm, atkarībām un sliktiem ieradumiem. Tā balstās astoņos principos, kuru pamatā ir Jēzus svētību baušļi.

1. princips
Es atzīstu, ka neesmu Dievs.

Es atzīstu, ka nespēju pārvarēt savu tieksmi rīkoties nepareizi un ka manu dzīvi ir grūti mainīt.
“Laimīgi garā nabagie.” (Mateja 5:3.)

2. princips
Es no sirds ticu, ka Dievs ir, ka es esmu Viņam nozīmīgs un ka Viņš spēj man palīdzēt atveseļoties.

“Laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās.” (Mateja 5:4.)

3. princips
Es apzināti apņemos savu dzīvi un savu gribu pilnībā uzticēt Kristus gādībai un vadībai.

“Laimīgi lēnprātīgie.” (Mateja 5:5.)

4. princips
Es godīgi sevi pārbaudu. Es atzīstu savas vainas pats sev, Dievam un kādai uzticības personai.

“Laimīgi sirdsšķīstie.” (Mateja 5:8.)

5. princips
Es labprātīgi pakļaujos visām pārmaiņām, ko Dievs grib veikt manā dzīvē, un es pazemīgi lūdzu Viņu atbrīvot mani no rakstura trūkumiem.

“Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības.” (Mateja 5:6.)

6. princips
Es izvērtēju visas savas attiecības. Es piedodu tiem, kas mani ir sāpinājuši, kā arī atlīdzinu citiem nodarīto ļaunumu, ja vien tas nekaitē viņiem vai kādam citam.

“Laimīgi žēlsirdīgie.” (Mateja 5:7.)
“Laimīgi miera nesēji.” (Mateja 5:9.)

7. princips
Es ik dienas veltu laiku vienatnei ar Dievu, lai pārbaudītu sevi, lasu Bībeli un lūdzu, lai iepazītu Dievu un Viņa gribu manai dzīvei un gūtu spēku to darīt.


8. princips
Es nododu sevi Dievam, lai Viņš mani lieto, ka es varu gan ar savu piemēru, gan ar vārdiem nest
Viņa labo vēsti citiem.

“Laimīgi taisnības dēļ vajātie.” (Mateja 5:10.)

Programmas ĪSTA BRĪVĪBA darbs grupās notiek, balstoties uz 5 vadlīnijām:

  1. Stāstot par sevi, pievērsieties tikai savām domām un jūtām. Nerunājiet ilgāk par 3–5 minūtēm.
  2. NEKĀDU blakus sarunu! Blakus sarunas nozīmē, ka divi indivīdi sāk sarunu, kurā nav iesaistīti pārējie. Ikvienam ir jāļauj brīvi un netraucēti paust savas jūtas.
  3. Mēs sanākam, lai cits citu atbalstītu, nevis lai cits citu „izlabotu”.
  4. Galvenā prasība ir anonimitāte un konfidencialitāte. Kas grupā ticis runāts, grupā paliek. Vienīgais izņēmums ir situācija, kad kāds draud nodarīt ko ļaunu sev vai citiem.
  5. Agresivitātei un apvainojumiem nav vietas uz Kristu vērstā atveseļošanās grupā.

    ĪSTA BRĪVĪBA notiek Mateja draudzes dievnamā katru otrdienu no plkst. 19.00–21.00.
    Vairāk par programmu ĪSTA BRĪVĪBA uzzināsiet no kalpošanas vadītāja Dr. Teodora Lasmaņa (mob. 26869011).

 

Plašāka informācija par programmu arī: www.istabriviba.lv