9.03.2004

AldisUdris

Mans bērns, neņem to pie sirds, ja kādi cilvēki par tevi domā sliktu vai runā nepatīkamas lietas tev aiz muguras. Tu jau vienalga pats par sevi zini daudz vairāk slikta nekā pārējie, un tu zini, ka nav neviena tik vāja, kā tu. Bez tam, ja tu staigāsi Garā, tu nepievērsīsi lielu uzmanību tik maznozīmīgiem vārdiem. Tā nav maza gudrība – grūtos brīžos palikt klusu un iekšēji vērsties pie Manis, un neņemt pie sirds cilvēku viedokļus par sevi. Neļauj, lai tavs miers būtu atkarīgs no cilvēku izteiktiem vārdiem. Tas, vai viņi domā labu vai sliktu par tevi, taču nepadara tevi atšķirīgu no tā, kāds tu esi. Kur ir rodams patiess miers un laime? Vai gan ne Manī? Tam, kurš nebaidās no tā, ka varētu neizpatikt cilvēkiem, piedzīvo lielu mieru, jo viss nemiers un apjukums rodas no nepareizi izprastas mīlestības
un no veltīgām bailēm.