6.12.2010

AldisUdris

Daudzi kļūdās, vēloties visās lietās precīzi izzināt, ko nozīmē dot visu Dievam.
Ir jāapzinās, ka nav iespējams pilnībā saprast, ko nozīmē dot visu. To mēs sapratīsim tikai pēc tiem gadiem, kurus būsim dzīvojuši kopā ar Kungu.
Mēs nezināsim, ko nozīmē dot visu līdz pat savai nāvei. Mums netiek atklāts
vienā dienā tas, kas ir mūsu kristīgā dzīve un kas mums personīgi ir Jēzus.
Tas atklājas visas dzīves gaitā.
To varētu salīdzināt ar laulībām. Laulību brīdī mēs dodam visu, bet, esot apprecējušies, līdz pat savai nāvei mēs īsti nesapratīsim, ko tas nozīmē. Dodot visu Dievam, galvenais ir to darīt vienreiz – mutiski; tu varbūt neko nejutīsi, nedz piedzīvosi pārmaiņu, bet Viņš tev pakāpeniski parādīs, ko tu ar šiem vārdiem esi izdarījis.