6.08.2004

AldisUdris

Iepriecinoši uzzināt, cik daudzi no Dieva varenajiem darbiem ir paveikti slepenībā, prom no cilvēku un eņģeļu ziņkārīgajām acīm. Kad Dievs radīja debesis un zemi, tumsa bija pār dziļumiem. Kad Dēls tapa miesa, Viņš kādu laiku tika nēsāts zem Svētās Jaunavas sirds. Kad Viņš nomira, lai pasaule iemantotu dzīvību, iestājās tumsa un Viņu neviens neredzēja. Kad Viņš augšāmcēlās, bija ļoti agrs rīts. Neviens neredzēja, kā Viņš uzcēlās. Dievs it kā teica: “Viss, par ko jums vērts domāt, ir, kas Es esmu, jo no tā atkarīga jūsu cerība un jūsu miers. Es darīšu, ko Es darīšu, un beigās tas viss nāks gaismā, bet, kā Es to daru, ir Mans noslēpums. Uzticies Man un nebaidies!”