3.10.2006

AldisUdris

Būdams ārsts, es esmu redzējis, kā cilvēki, kuriem neviena veida terapija nav spējusi palīdzēt, ir tikuši pacelti no slimības un nospiestības ar vienkāršas lūgšanas palīdzību. Tas ir vienīgais spēks pasaulē, kas pārspēj tā saucamos “dabas spēkus”. Gadījumi, kuros lūgšana ir paveikusi šādu pārmaiņu, tiek saukti par “brīnumiem”. Bet pastāvīgs, klusāks brīnums ik stundu notiek to cilvēku dzīvēs, kuri ir atklājuši, ka lūgšanā viņi saņem spēku dzīves ikdienai.