29.11.2004

AldisUdris

Pateicīgi cilvēki ir laimīgi cilvēki. “Labi, labi,” jūs teiksit, “ja man būtu kaut kas, par ko pateikties, tad es būtu laimīgs”. Jūs neesat sapratis pareizi! Jums patiešām ir par ko pateikties! Jums ir dzīvība. Jums ir Kristus.
Jūs varbūt sacīsit: “Bet mani apstākļi nav labi”. Apustulis Pāvils to pašu teica atrodoties cietumā, tomēr viņš no sirds priecājās savā Kungā. Pateicība pārvērta viņa cietumu par pili, kamēr nepateicība var pārvērst tavu pili par cietumu. Es jums saku, pateicība var izmainīt jūsu dzīvi.