29.10.2003

AldisUdris

Bībelē nav sniegtas pat visniecīgākās ziņas par to, ka būtu bijis kāds cilvēks, kas baidītos tuvoties Jēzum. Bija kādi, kas Viņu izsmēja. Bija kādi, kas Viņu apskau–da. Bija kādi, kas Viņu pārprata. Bija arī kādi, kas Viņu vienkārši cienīja. Taču nebija neviena, kas Viņu uzskatīja par pārāk svētu vai pārāk dievišķu, vai pārāk sarežģītu, lai Viņam pieskartos. Nebija neviena cilvēka, kas kavētos Viņam tuvoties tādēļ, ka baidītos tikt atraidīts.