25.10.2002

AldisUdris

Manā grāmatu plauktā ir vairāki desmiti grāmatu par pareizu laika izlietošanu, par līdzsvara atrašanu un tamlīdzīgām tēmām. Vairums no šīm grāmatām nepiemin Dievu, un es nezinu pat vienu pašu no šīm grāmatām, kurā būtu teikts, ka Jēzus nosauktais “pirmais un vislielākais bauslis” (Mt. 22:37) varētu kaut kādā veidā attiekties arī uz ļaudīm, kas izmisīgi cenšas nenoslīgt pienākumos, kurus tiem uzliek mājas, skola un darbavieta. Tas gan ir tiesa, ka cilvēki šodien ir ieintere–sēti garīgumā, tomēr visas šīs grāmatas par eņģeļiem, dvēseles kopšanu un harmoniju nesaka ne vārda par tka vienīgi “mīlot Dievu no visas savas sirds un dvēseles, un prāta” mēs atgūstam kontroli pār mūsu pārlieku saspringtajām un pastāvīgā laika badā esošajām dzīvēm.