22.06.2009

AldisUdris

Dievs, dod man spēku, kas gaida uz Tevi klusumā un pacietībā. Dod man pazemību, kurā vienīgajā rodams miers, un atbrīvo mani no lepnības, kas ir vissmagākā no nastām. Piepildi visu manu sirdi un dvēseli ar mīlestības vienkāršību. Pārņem visu manu dzīvi ar vienīgo domu un vienīgo vēlēšanos – mīlēt, lai es spēju mīlēt nevis nopelna dēļ, nevis pilnības dēļ, nevis tikumu dēļ, nevis svētuma dēļ, bet tikai Tevis paša dēļ. Jo ir tikai viens, kas var sniegt piepildījumu mīlestībai, un to atalgot – Tu pats.