21.04.2011

AldisUdris

Krusta gaismā viss Jēzus svētceļojums pa zemi šķiet kā viens vienīgs garš ciešanu ceļš. Pat piedzimšanas brīdī iebraucamajā vietā Viņam neatradās vieta. Cilvēki Viņu atstumj. Viņa šūpulis atrodas starp dzīvniekiem. Silīte un krusts ir taisīti no viena un tā paša koka. Viņš ir arī svešinieks, kuram nav ne mājas ne sava jumta virs galvas. [..]Visbeidzot, Viņš ir atstāts pilnīgā vientulībā, jo tie, kas bija bijuši Viņa biedri, bija Viņu pametuši.