19.08.2004

AldisUdris

Kristieši par Dievu saka, ka “bez Viņa stiprs nav Nekas.” Bet Nekas ir ļoti stiprs: pietiekami stiprs, lai izniekotu cilvēka dzīves labākos gadus – nevis saldos grēkos, bet ar domām, kas drūmi šaudoties ap šo nezin ko un nezin kāpēc, ieslīgstot dīvainībā un tik sīkos apmierinājumos, ka cilvēks tos gandrīz nemana, bungādams ar pirkstiem pa galdu un šūpodams kājas, svilpodams meldiņus, kuri viņam nemaz nepatīk, vai klaiņojot pa garu, tumšu nomoda sapņu labirintu, kuram nav ne patikas, ne vēlmes sniegt kādu iepriecinājumu, bet no kura, reiz nejaušai asociāciju ķēdei aizsākoties, radījums vājuma un mulsuma dēļ vairs nav spējīgs atbrīvoties.