19.06.2009

AldisUdris

Kungs Dievs, es nezinu, ko man vajadzētu lūgt no tevis – vienīgi tu zini, kas man ir vajadzīgs. Tu mani mīli vairāk, nekā es pats protu sevi mīlēt. Es nelūdzu ne krustu, ne mierinājumu, es tikai nolieku sevi tavā priekšā un atveru tev savu sirdi. Uzlūko manas vajadzības, kuras es pats nezinu, uzlūko un dari pēc savas lielās žēlsirdības. Pazemini vai pacel mani, vienalga, es mīlu visus tavus nodomus, kaut arī tos nepazīstu. Es esmu kluss, es piedāvāju pats sevi par upuri, es padodos tev un negribu, ka man būtu cita vēlēšanās, kā tikai pildīt tavu gribu.