17.11.2008

AldisUdris

Ir liels skaits cilvēku, kuri ir gatavi darīt to, kas ir pareizs, jo savās sirdīs viņi zina, kas ir pareizs. Tomēr viņi vilcinās, gaidot, ka kāds cits spers pirmo soli –
un savukārt šis cilvēks gaida uz tevi. Taču, līdzko viens, kura vārdam ir kāds svars, vaļsirdīgi uzdrošinās doties pa drosmes ceļu, daudzi citi viņam seko.