16.12.2003

AldisUdris

Tik bieži es esmu centies pats saviem spēkiem sakārtot savas dzīves pagalmu… Bet drīz vien es noguru un padevos. Tikai tad, kad es pazemībā saucu pēc palī–dzības un ļāvu, lai Kungs Jēzus izravē nezāles, iztīra neauglīgos zarus un novāc gružus, tikai tad es atklāju kristīgas dzīves apslēpto skaistumu: dziļākas attie–cības ar Dārznieku; daudz lielāku mieru un rāmumu; asāku fokusu uz dzīves svarīgākajām lietām – lietām, kurām ir mūžīga vērtība.