1.07.2009

AldisUdris

No kapa tumsas, rīta agrumā, saulei lecot, tu esi atnācis pie saviem mācekļiem un esi tiem devis savu mieru. Nāc arī pie mums, mēs tevi lūdzam, un parādi savu uzvaru pār grēku un nāvi, lai kopā ar tevi mēs dzīvotu mūžīgās dzīvības cerībā un ieietu tavā godībā, kur tu dzīvo un valdi ar Tēvu Svētā Gara vienībā, Dievs no mūžības uz mūžību.