Bībeles studijas katru otrdienu

Aicinām ikvienu pievienoties Bībeles studijām, lai kopīgi pieaugtu Dieva Vārda atziņā. Studijas notiks otrdienu vakaros ar sadraudzības daļu no plkst.18.30 līdz 19.00 un Dieva Vārda studēšanu no plkst. 19.00 līdz 20.30. Bībeles studijām būs 2 plūsmas. Marka evaņģēlija studijas, uz kurām ir aicināti gan jaunie draudzes locekļi, gan tie, kuri vēl līdz šim nav piedalījušies Bībeles studijās. Kolosiešu vēstules studijas, kuras būs vairāk piemērotas tiem, kuri vēlas turpināt Bībeles studēšanu. Studiju sākums 25. septembrī Mateja sadraudzības zālē. Aicinām pieteikties draudzes kancelejā vai rakstot uz roberts.filipovs@gmail.com.